Posted in Gujarati, My Books, Short Stories

ધી પરફેક્ટ બેંક રોબરી – પાર્થ ટોરોનીલ | True crime series (Story #2) | Novella

True crime seriesમાં આ બીજી ધમાકેદાર સત્યઘટના.

દિલદહેલાવી દેતી અને દિમાગ સુન્ન કરી નાંખતી આ હેરતંગેજ સત્યઘટના તમને પાને પાને જકડી રાખશે. ‘આગળ શું થશે? શું આવશે…’ની લાગણી અંત સુધી અકબંધ જળવાયેલી રહેશે.

આ સત્યઘટનામાં ક્રાઇમ, થ્રિલર, મિસ્ટ્રી અને સસ્પેન્સ સાથે લવ સ્ટોરીને દૂધમાં સાકર ઓગળી જાય તેવી રીતે ગૂંથી લીધી છે. દૂધમાં સાકર ન દેખાય છતાં ગળપણનો મીઠો સ્વાદ કરાવે તેમ આ વાર્તા ક્રાઇમ, થ્રિલર, મિસ્ટ્રી અને સસ્પેન્સથી છલોછલ હોવા છતાં ખૂબસૂરત લવસ્ટોરીનો અવિસ્મરણીય અહેસાસ કરાશે. મુખ્ય પાત્ર દિલજીત અને તેની પત્ની સુરભિ સાથેના સંવાદો તમારું હૈયું લાગણીભીનું કરી મૂકશે.

પુસ્તક એમેઝોન પર eBookમાં ઉપલબ્ધ થઈ ચૂક્યું છે. કિંમત 110 Rs. છે.

જોકે, કિંડલ અનલિમિટેડ (KU) સબ્સ્ક્રાઈબર બિલકુલ નિશુલ્ક ભાવે આ પુસ્તક વાંચવાનો લાભ ઉઠાવી શકે છે.

Posted in Gujarati, My Books, Short Stories

અકલ્પનીય સફર – સ્ત્રીની અંત:લાગણીઓ રજૂ કરતી સંવેદનશીલ અને રોમાંચક વાર્તા

Aklpniy Safar

અકલ્પનીય સફર – આ એક સ્ત્રીની અંત:લાગણીઓ રજૂ કરતી સંવેદનશીલ અને રોમાંચક વાર્તા છે, જે એક સત્યઘટના પર આધારિત છે.

જિંદગી એક પરીક્ષા છે જ્યાં અભ્યાસક્રમ અજાણ છે અને પ્રશ્નપત્રો સેટ થયેલા નથી. કોઈ પણ ક્ષણે જિંદગી સંજોગો સ્વરૂપે આપણો સરપ્રાઈઝ ટેસ્ટ લઈ લેતી હોય છે! – ભલે પછી તમે એ માટે તૈયાર હોવ કે ન હોવ… ખરું ને? જિંદગી વિચિત્ર સંજોગો સ્વરૂપે આવો જ કંઈક અકલ્પનીય વળાંક શેફાલીના જીવનમાં લાવી મૂકે છે—જેને તે જીવનભર ભૂલી શકતી નથી.

આ વાર્તા તમને જીવનની નગ્ન વાસ્તવિકતા સાથે પરિચય કરાવશે અને સંબંધોના બંધનોની ગાંઠ અમુક પ્રકારના સંજોગોમાં કેટલી મજબૂત, ઢીલી અથવા છૂટી પડી જતી હોય છે એ પણ બખૂબી દર્શાવશે…

to read the story click here…

Posted in English, Micro-tales, Short Stories

Best Husband

In the middle of the night baby started crying.

Mom and dad both woke up.

As she was about to sit upright with tired body, he pressed her shoulder and said, “Jaanu… you sleep. You must be tired working whole day. I got her…” said with smiling nod.

She smiled back at him and thought: I am so lucky to have him as my husband. He truly understands me.

~~~

Posted in English, Micro-tales, Short Stories, Wattpad

Ticket….ticket

“Ticket….ticket….” said conductor.

“One ticket…” said a lady.

Conductor pointed to her boy and asked, “How old he is?”

“Hasn’t five years old yet” she confidently lied, holding her boy in lap.

As he listened what her mom had just said, his big cute eyes shifted from window to her, “But mommy, I am five years old now, remember last week we had celebrated my birthday. I am five years old now…” said in his ingenuous words.

Mom felt embarrassed. She forgot how to smile genuine.

~~~

Posted in English, Micro-tales, Short Stories

Stubborn kid

At the evening Dad and son went to see fair.

Kid’s eyes spotted remote control car in the shop. He pulled his dad’s hand and said, “Daddy daddy… I want that remote control car… please buy me that one, today is my birthday”

Dad purchased that car and kid got happy.

They walked further.

Kid’s eyes were still in search of other toys. As he spotted another toy, he stubbornly said, “Daddy daddy… I want that flickering plane… please please daddy.”

Dad purchased that toy and said, “Now no more toys okay? Whenever you got bored with toys you can play with dad… right!” said giving him bag of toys.

“But daddy, I need toys to play, not you” said pouting lower lips, tears welled up in his big eyes.

“Okay okay beta, no more crying. Let’s go and to see that joker… hold my hand now,” said dad, to distract him from crying.

“No… I won’t hold your hand now…” said angrily.

Both walked further in a huge throng. Somehow kid lost his dad’s side and started to walk beside stranger.

Kid didn’t know that by mistaken he was walking beside stranger. He was still happy to hold that bag of his favorite toys; his eyes were still hungry to get more toys.

As he saw another toy, “Daddy daddy… look there, Spider-Man, it’s my favorite toy… now it’s a last time daddy, buy me tha––” as he looked up, fear of lost climbed on his face. He started crying.

“What happened kid?” That guy asked worriedly.

“My da-daddy…. I am lost… I wa-want my daddy…. I-I want my daddy…” he kept saying, sobbingly.

“Okay okay… we’ll find your daddy…. don’t cry… your daddy must be near here somewhere… we’ll find him… don’t cry. You want that Spider-Man toy…?” said in consolation tone.

“Nooo… I-I don’t want toy. I want my da-daddy… you take my a-all toys of bag, b-but take me to my da-da-daddy….” he managed to say between his sobbing.

“We will find your dad okay kid, till then you’d like to have an ice cream?” he cajoled him.

“No I don’t like ice cream and nor these toys of bag. I-I want my da-daddy… please take m-me to my daddy….” said pleaded, with crying and sobbing.

Then suddenly, familiar voice entered in his little eardrums.

“Babalu… where are you beta?” Dad’s eyes were desperately searching for him.

Kid quickly wiped his tears, amiable black pupils sparkled in hope, fluttering lips smiled with sadder expressions on face, and eyes were craving to capture his dad.

“Da-daddy, I am he-here… W-where ar-are you?” fear and happiness mingled in his words.

Dad emerged from throng. As both humid eyes met, fear disappeared and bundle of happiness ran toward him and buried his weepy face in sturdy chest.

“Daddy I am sorry, I didn’t hold your hand. I thought I would never see you again. I was lost daddy…”

“Awwww, Mera bachcha… (My son…)” said dad, hugging him emotionally. His eyes noticed that bag of toys. It was strewed out on road like a trash. He kissed on his chubby cheeks, and thought: for which he had been craving, is now nothing to him and what was more precious to him, is holding with his two little hands around me with tight grip like he never want to leave me an inch far.

***

Most of the time, we don’t understand the importance and worth of our own people until we lost them. We only realize their care and love when they aren’t with us. As long as they are with us do care and love your dear ones, and most importantly respect them. They are the precious for us.

Now off you go! And tell your parents, siblings, spouse or friends that how much you love them.

~~~

 

Posted in English, Micro-tales, Short Stories

Burn calories

In the early morning, a guy got up for jogging. His wife woke up sleepily and pulled his hand back, and said with half closed eyes, “Come Jaanuu, sleep na.”

“Baby I have to go for jogging to burn some calories. I’ll be back in an hour” he said.

“I can help you to burn some calories…” She winked, “Just stay in bed 10 minutes…” she said seductively.

~~~

 

Posted in English, Micro-tales, Short Stories, Wattpad

Humanity

A patient was oscillated between life and death. In the Operation Theater, Doctor wore his dress and saved her life by using surgical instruments.

At the same time, in the secret chamber, a serial killer wore his mask, and tortured a girl by using same surgical instrument and murdered her.

(Both are using same instruments, one is saving lives and another one is killing.

An instrument doesn’t define a person, but how we utilize them that definitely do define that person)

~~~

Posted in English, Micro-tales, Short Stories

I wish I had

*Forty-five years ago*,

He lived his entire life as a lie because of his identity of gay will not be approved by his family and society. Even though he mustered up his guts and told the truth about himself to his parents. His dad slapped him hard across the face and made him silent for the rest of his life.

After few years, reluctantly he had to get married with a girl.

*After forty years*,

When their daughter said them that she is a lesbian. Both has approved her as she was and let her to live according to her choices.

She instantly hugged both of them and said in moist voice, “Thanks mom and dad for understanding me… I was so scared to tell you this but…, I love you…” said sobbingly.

Dad caressed her cheek and murmured in his mind: I wish I had father like you.

~~~

Posted in English, Micro-tales, Short Stories, Wattpad

First sip

“Come on bro… be a man! Only one sip of alcohol won’t ruin your life. Drink it man!” His friends encouraged him to be a man.

This is how his addiction of alcohol started, from enjoyment to obsession and obsession to addiction. Not a single friend was present at his deathbed when he was dying of cancer. That day he regretted of drinking the first sip of alcohol which had ruined his entire life.

~~~